4 weeks ago

พ่วงแบตให้ถูกวิธีดูนี่เลย! อ่านซะนะความรู้และแนวคิดจากคนขายแบตที่อยากจะบอก พี่แฝดรู้เรื่องแบต

พ่วงแบตให้ถูกวิธีดูนี่เลย! อ่านซะนะความรู้และแนวคิดจากคนขายแบตที่อยากจะบอก พี่แฝดรู้เรื่องแบต

ตอนนี้นำเสนอเกี่ยวกับ  เรื่อง